Chính thức giãn chu kỳ kiểm định trực tuyến cho xe không kinh doanh vận tải


Từ ngày 3-6, chủ xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thể vào trang web Cục Đăng kiểm (www.vr.org.vn) để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận gia hạn chu kỳ kiểm định. 

Nguồn:Tuổi Trẻ

Nhận xét

XEM THÊM ⬇