Kỷ nguyên thiết kế mới của ô tô toàn cầu: Mỗi xe mỗi vẻ, phá vỡ mọi nguyên tắc truyền thống

Nguồn: https://tuoitre.vn/ky-nguyen-thiet-ke-moi-cua-o-to-toan-cau-moi-xe-moi-ve-pha-vo-moi-nguyen-tac-truyen-thong-20221103200347253.htm

Nhận xét

  1. Sự vùng lên của xe điện và xe đô thị siêu nhỏ có thể dẫn tới kỷ nguyên ‘mỗi xe mỗi vẻ’.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

XEM THÊM 🔽