Header Ads

Mức phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm năm 2020

Từ năm 2020, mức phạt ô tô quá hạn đăng kiểm được quy định tại Nghị định 100/2020 do Chính phủ ban hành.

Mức phạt ô tô quá hạn đăng kiểm từ năm 2020


Nếu chủ xe đồng thời là người điều khiển xe thì mức phạt tiền sẽ áp dụng như đối với chủ xe và chủ xe cũng bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 - 03 tháng.

Thời hạn đăng kiểm đối với các loại xe ô tô

Hiện nay, thời hạn đăng kiểm đối với các loại xe ô tô được quy định tại Phụ lục VII Thông 70/2015/TT-BGTVT.

Cụ thể như sau:


Ghi chú:

- Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

- Số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.

- (*) Cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ), treo và truyền lực.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/muc-phat-xe-o-to-qua-han-dang-kiem-570-24925-article.html

Không có nhận xét nào