Header Ads

Sử dụng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt bao nhiêu?Sử dụng điện thoại khi lái xe sẽ bị phạt bao nhiêu?

Điểm a Khoản 4 Điều 5 của Nghị định mới phạt tiền từ 1.000.000đ-2.000.000đ đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. 

Còn quy định đối với người chạy xe mô tô, xe gắn máy: Điều 6, khoản 4, điểm h: Phạt tiền từ 600.000- 1.000.000 đối với người đang điều khiển xe mô tô sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính

----------------
#banhuuduongxa

Không có nhận xét nào