Header Ads

Ngày xưa "con trâu đi trước cái cày theo sau" ngày nay là "ô tô đi trước...

Không có nhận xét nào